Skilmálar og skilyrði

Síðast uppfært: júlí 05, 2021
Vinsamlegast lestu þessa skilmála og skilyrði vandlega áður en þú notar þjónustu okkar.

Túlkun og skilgreiningar

Túlkun

Orðin sem upphafsstafurinn er hástafur í hafa merkingu skilgreind við eftirfarandi skilyrði. Eftirfarandi skilgreiningar skulu hafa sömu merkingu óháð því hvort þær birtast í eintölu eða fleirtölu.

Skilgreiningar

Fyrir þessa skilmála:

  • tengja merkir einingu sem ræður yfir, er undir stjórn eða er undir sameiginlegri stjórn með aðila, þar sem „yfirráð“ merkir eignarhald á 50% eða meira af hlutabréfunum, hlutabréfunum eða öðrum verðbréfum sem eiga rétt á að kjósa um stjórnarmenn eða annað stjórnunarvald.
  • Land vísar til: Vestur-Ástralíu, Ástralíu
  • fyrirtæki (vísað til sem annað hvort „Fyrirtækið“, „Við“, „Við“ eða „Okkar“ í þessum samningi) vísar til Linux Capable.
  • Tæki merkir öll tæki sem geta nálgast þjónustuna eins og tölvu, farsíma eða stafrænu spjaldtölvu.
  • þjónusta vísar á heimasíðuna.
  • Skilmálar og skilyrði (einnig kallað „skilmálar“) merkir þessa skilmála og skilyrði sem mynda allan samninginn milli þín og fyrirtækisins varðandi notkun þjónustunnar. Þessi samningur um skilmála og skilyrði er búinn til með hjálp frá Skilmálar og aflgjafi.
  • Félagsleg fjölmiðlaþjónusta þriðja aðila merkir alla þjónustu eða efni (þ.mt gögn, upplýsingar, vörur eða þjónustu) sem þriðja aðila veitir sem þjónustan kann að sýna, innihalda eða gera aðgengilega.
  • Vefsíða vísar til Linux Capable, aðgengilegt frá https://www.linuxcapable.com
  • Þú merkir einstaklinginn sem nálgast eða notar þjónustuna, eða fyrirtækið, eða annar lögaðili fyrir hönd sem slíkur einstaklingur hefur aðgang að eða notar þjónustuna, eftir því sem við á.

viðurkenning

Þetta eru skilmálar og skilyrði sem gilda um notkun þessarar þjónustu og samninginn sem starfar milli þín og fyrirtækisins. Þessir skilmálar setja fram réttindi og skyldur allra notenda varðandi notkun þjónustunnar.

Aðgangur þinn að og notkun á þjónustunni er háð því að þú samþykkir og uppfylli þessa skilmála og skilyrði. Þessir skilmálar eiga við um alla gesti, notendur og aðra sem hafa aðgang að eða nota þjónustuna.

Með því að fá aðgang að eða nota þjónustuna samþykkir þú að vera bundinn af þessum skilmálum og skilyrðum. Ef þú ert ósammála einhverjum hluta þessara skilmála og skilyrða geturðu ekki fengið aðgang að þjónustunni.

Þú staðfestir að þú sért eldri en 18 ára og fyrirtækið leyfir ekki þeim sem eru yngri en 18 ára að nota þjónustuna.

Aðgangur þinn að og notkun á þjónustunni er einnig háð því að þú samþykkir og fylgi persónuverndarstefnu fyrirtækisins. Persónuverndarstefna okkar lýsir stefnu okkar og verklagsreglum um söfnun, notkun og birtingu persónuupplýsinga þinna þegar þú notar forritið eða vefsíðuna og segir þér frá persónuverndarrétti þínum og hvernig lögin vernda þig. Vinsamlegast lestu persónuverndarstefnu okkar vandlega áður en þú notar þjónustu okkar.

Krækjur á aðrar vefsíður

Þjónustan okkar gæti innihaldið tengla á vefsíður eða þjónustu þriðja aðila sem ekki er í eigu eða undir stjórn fyrirtækisins.

Fyrirtækið hefur enga stjórn á og tekur enga ábyrgð á neinum vefsíðum eða þjónustu þriðja aðila, persónuverndarstefnu eða venjum. Þú viðurkennir ennfremur og samþykkir að fyrirtækið beri ekki ábyrgð eða ábyrgt, beint eða óbeint, fyrir tjóni eða tjóni af völdum eða meint vera af völdum eða í tengslum við notkun eða treysta á slíkt efni, vöru eða þjónustu sem er í boði. á eða í gegnum slíkar vefsíður eða þjónustur.

Við ráðleggjum þér eindregið að lesa skilmála og skilyrði og persónuverndarstefnu allra vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila sem þú heimsækir.

Kennsluefni og leiðbeiningar

Námskeiðin sem búin eru til og viðhaldið á www.linuxcapable.com eru eingöngu ætlaðar til fræðslu. Engin ábyrgð eða ábyrgð er gefin ef eitthvað á að fara úrskeiðis. Notkun er þín eigin áhætta og vertu viss um að gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir áður en þú notar upplýsingar eins og öryggisafrit og skjámyndir.

Uppsögn

Við kunnum að loka eða stöðva aðgang þinn strax, án fyrirvara eða ábyrgðar, af hvaða ástæðu sem er, þar með talið án takmarkana, ef þú brýtur þessa skilmála og skilyrði.

Við uppsögn mun réttur þinn til að nota þjónustuna hætta strax.

Takmörkun ábyrgðar

Þrátt fyrir tjón sem þú gætir orðið fyrir, skal öll ábyrgð fyrirtækisins og birgja þess samkvæmt hvaða ákvæðum sem er í þessum skilmálum og einkaréttarúrræði þín vegna alls framangreinds takmarkast við þá upphæð sem þú greiðir í gegnum þjónustuna eða 100 USD ef Þú hefur ekki keypt neitt í gegnum þjónustuna.

Að því marki sem gildandi lög leyfa, skal fyrirtækið eða birgjar þess í engu tilviki bera ábyrgð á neinu sérstöku, tilfallandi, óbeinu eða afleiddu tjóni (þar á meðal, en ekki takmarkað við, skaðabætur vegna taps á hagnaði, taps á gögnum, eða aðrar upplýsingar, vegna truflana í viðskiptum, vegna líkamstjóns, missi á friðhelgi einkalífs sem stafar af eða á einhvern hátt sem tengist notkun eða vanhæfni til að nota þjónustuna, hugbúnað frá þriðja aðila og/eða vélbúnaði þriðja aðila sem notaður er með þjónustunni, eða á annan hátt í tengslum við ákvæði þessara skilmála), jafnvel þó að fyrirtækinu eða einhverjum birgi hafi verið tilkynnt um möguleikann á slíku tjóni og jafnvel þó að úrræðið standist ekki megintilgang sinn.

Sum ríki útiloka ekki óbeina ábyrgð eða takmörkun á ábyrgð vegna tilfallandi tjóns eða afleiddra tjóns, sem þýðir að sumar af ofangreindum takmörkunum eiga ekki við. Í þessum ríkjum verður ábyrgð hvers aðila takmörkuð að því marki sem lög leyfa.

„AS IS“ og „AS TILBOГ Fyrirvari

Þjónustan er veitt þér „Eins og hún er“ og „Eins og hún er fáanleg“ og með öllum göllum og göllum án ábyrgðar af nokkru tagi. Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum, hafnar fyrirtækið, fyrir hönd þess og fyrir hönd hlutdeildarfélaga sinna og leyfisveitenda þeirra og þjónustuveitenda, beinlínis öllum ábyrgðum, hvort sem það er beinlínis, óbein, lögbundin eða á annan hátt, með tilliti til þjónustunnar. , þar á meðal allar óbeina ábyrgðir um söluhæfni, hæfni í ákveðnum tilgangi, titil og brotaleysi og ábyrgðir sem kunna að verða til vegna viðskipta, frammistöðu, notkunar eða viðskiptavenju. Án takmarkana við framangreint veitir fyrirtækið enga ábyrgð eða skuldbindingu og gefur enga yfirlýsingu af neinu tagi um að þjónustan uppfylli kröfur þínar, nái tilætluðum árangri, sé samhæfð eða virki með öðrum hugbúnaði, forritum, kerfum eða þjónustu, starfi. án truflana, uppfylla hvers kyns frammistöðu- eða áreiðanleikastaðla eða vera villulaus eða að allar villur eða gallar geti eða verði leiðréttar.

Án þess að takmarka framangreint leggur hvorki fyrirtækið né nokkur veitandi fyrirtækisins fram eða ábyrgð af neinu tagi, skýrt eða gefið í skyn: (i) varðandi rekstur eða framboð þjónustunnar, eða upplýsingar, innihald og efni eða vörur innifalinn þar á; (ii) að þjónustan verði án truflana eða villulaus; (iii) varðandi nákvæmni, áreiðanleika eða gjaldmiðil upplýsinga eða efnis sem veitt er í gegnum þjónustuna; eða (iv) að þjónustan, netþjónar hennar, innihaldið eða tölvupósturinn sem sendur er frá eða fyrir hönd fyrirtækisins sé laus við vírusa, forskriftir, trójuhesta, orma, spilliforrit, tímasprengjur eða aðra skaðlega hluti.

Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki útilokun á ákveðnum tegundum ábyrgða eða takmarkanir á viðeigandi lögbundnum réttindum neytenda, þannig að sumar eða allar ofangreindar útilokanir og takmarkanir eiga ekki við um þig. En í slíku tilviki skal beita útilokunum og takmörkunum sem lýst er í þessum hluta að því marki sem hægt er að framfylgja samkvæmt gildandi lögum.

Gildandi lög

Lög landsins, að undanskildum ágreiningi um lagareglur, skulu stjórna þessum skilmálum og notkun þinni á þjónustunni. Notkun þín á forritinu getur einnig verið háð öðrum lögum, ríkjum, innlendum eða alþjóðlegum lögum.

Ágreiningur um deilumál

Ef þú hefur einhverjar áhyggjur eða ágreiningur um þjónustuna samþykkir þú fyrst að leysa deiluna óformlega með því að hafa samband við fyrirtækið.

Fyrir notendur Evrópusambandsins (ESB)

Ef þú ert neytandi í Evrópusambandinu muntu njóta góðs af öllum lögboðnum ákvæðum laga landsins þar sem þú ert búsettur.

Löglegur fylgi Bandaríkjanna

Þú staðfestir og ábyrgist að (i) þú ert ekki staðsettur í landi sem er háð viðskiptabanni Bandaríkjastjórnar, eða Bandaríkjastjórn hefur tilnefnt það sem „hryðjuverkastyðjandi“ land, og (ii) þú ert ekki skráður á hvaða lista Bandaríkjastjórnar sem er yfir bannaða eða takmarkaða aðila.

Alvarleiki og afsal

Uppsögn

Segjum sem svo að einhver ákvæði þessara skilmála teljist óframkvæmanleg eða ógild. Í því tilviki verður slíku ákvæði breytt og túlkað til að ná markmiðum slíks ákvæðis eftir því sem unnt er samkvæmt gildandi lögum. Þau ákvæði sem eftir eru munu halda áfram í fullu gildi.

Afsal

Að undanskildum því sem kveðið er á um hér, mun það að misnota rétt eða krefjast efndir skyldu samkvæmt þessum skilmálum ekki hafa áhrif á getu aðila til að nýta slíkan rétt eða krefjast þess hvenær sem er eftir það, né skal afsal á broti teljast afsal hvers kyns síðari brots.

Þýðingatúlkun

Þessir skilmálar og skilmálar kunna að hafa verið þýddir ef við höfum gert þér þær aðgengilegar í þjónustu okkar. Þú samþykkir að upprunalegi enski textinn eigi að gilda ef um ágreining er að ræða.

Breytingar á skilmálum þessum

Að eigin geðþótta áskiljum við okkur rétt til að breyta eða skipta út þessum skilmálum hvenær sem er. Ef endurskoðun er mikilvæg munum við gera sanngjarna viðleitni til að veita að minnsta kosti 30 daga fyrirvara áður en nýir skilmálar taka gildi. Hvað telst efnisleg breyting verður ákvörðuð að eigin ákvörðun okkar.

Með því að halda áfram að fá aðgang að eða nota þjónustu okkar eftir að þessar endurskoðanir öðlast gildi samþykkir þú að vera bundinn af endurskoðuðum skilmálum. Ef þú samþykkir ekki nýju skilmálana, í heild eða að hluta, vinsamlegast hættu að nota vefsíðuna og þjónustuna.

Hafa samband

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa skilmála og skilyrði geturðu haft samband við okkur: